Servicii de avocat

Oferim consultanță juridică și asistență specializată într-o serie de arii de practică

DREPT CIVIL

Servicii de consultanță juridică, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată, redactare cereri de chemare în judecată. Vă ajutăm să rezolvați rapid problema juridică.

DREPT PENAL

Asistență și reprezentare juridică în fața organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată, redactare cereri și plângeri împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, redactare cerere de reabilitare.

EXECUTARE SILITA

În materia executării silite, serviciile oferite sunt indiferent de calitatea pe care o aveți în această procedură – debitor sau creditor. Pasivitatea poate avea consecințe deosebit de grave în această materie, atât pentru creditor, cât și pentru debitor.

DREPTUL FAMILIEI - DIVORT SI PARTAJ

Servicii de asistare și reprezentare juridică în procesele de divorț, partaj, exercitarea autorității părintești, pensie de întreținere, program de vizită minor.

DREPTUL MUNCII

Oferim servicii de avocatură profesionale, concretizate prin redactarea contestației împotriva deciziei de concediere, împotriva deciziei de sancționare disciplinară, obligarea angajatorului la plata drepturilor de natură salarială, elaborarea de opinii juridice în dreptul muncii.

DREPTUL COMERCIAL SI SOCIETAR

Înființări societăți comerciale la Registrul Comerțului, schimbare sediu social, înființare/radiere punct de lucru, redactare acte constitutive, hotărâri ale adunării generale a asociațiilor.

Alte domenii de activitate în care vă oferim consultanță, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată sau a altor instituții ale statului: RECUPERARE CREANTE, PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE, ASOCIAȚII DE PROPRIETARI, PLÂNGERI CONTRAVENȚIONALE AMENZI, DESPĂGUBIRI ACCIDENTE AUTO, redactare de cereri precum si orice alte documente specifice activitatii.