Persoana care face calcule

Servicii de insolvență

Oferim asistență specializată în procedurile de insolvență, de la evaluarea opțiunilor disponibile și până la finalizarea procesului

 • Lichidare judiciara / procedura falimentului;

 • Redactare actiuni avand ca obiect cereri de deschidere a procedurii de insolventa si reprezentarea clientului in fata instantelor de judecata, pentru debitorii comunicati/aprobat de UAT;

 • Intocmirea unei situatii de analiză a societatilor debitoare prin verificare recom si buletinul procedurilor de insolventa (exista abonament BPI), scopul verificarii fiind de a identifica societatile care au intrat in procedura insolventei.

 • Infiintare Societati, filiale, puncte de lucru.

 • Modificarea capitalului social, conversia creantelor in actiuni, analiza cerintelor legale privind fuziunea, desfiintarea, divizarea, dizolvarea societatilor;

 • Contracte comerciale si rezolvarea tuturor problemelor contractuale

 • Recuperarea de creante:
  Notificari, Somatii de plata, Cerere cu valoare redusa
  Declaratii de creanta
  Reprezentarea clientilor atat in fata instantelor de judecata de drept comun, cat si in fata instantelor specializate

 • Intocmire de rapoarte lunare privind activitatea desfasurata

 • Analiza, intocmire si avizare raspunsuri catre petenti.

 • Analiza, intocmire si avizare notificari/adrese catre persoane fizice/persoane juridice.

 • Analiza si avizare de alte acte juridice cu conotatie juridica.

 • Redactare de cereri precum si orice alte documente specifice activitatii avocatului.

 • Consultanta si asistenta juridica privitoare la modul de aplicare si executare a reglementarilor legale .